Orbit One förvärvar Flex-enhet

Kontraktstillverkaren Orbit One förvärvar Flex tillverkningsenhet i Ronneby som fokuserar på tillverkningstjänster och logistik för elektronik inom industri- och infrastruktursegmenten.

Vd Mats Johansson

Flex (tidigare Flextronics) har 220 anställda i Ronneby. Orbit One är efter förvärvet en av de största kontraktstillverkarna i Skandinavien. Flex kommer att fortsätta att driva sina design- och utvecklingscenters i Sverige, som inte är en del av denna affär.

– Detta är ett stort och strategiskt viktigt förvärv. Orbit One stärker sin position i en tuff och konkurrensutsatt marknad där konsolidering är en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft och tillväxt. Verksamheten i Ronneby ligger bara 200 meter från Orbit Ones huvudkontor och tillverkning. Vår avsikt är att dra nytta av de resurser och den kompetens som finns på båda enheterna och därigenom kunna stärka vårt kunderbjudande, säger Orbit Ones vd Mats Johansson, i ett pressmeddelande.

Någon information om köpeskilling anges inte.

Comments are closed.