Orange tecknar sjuårigt avtal med SITA

SITA, som har sin verksamhet inom kommunikations- och IT-lösningar till luftfartsindustrin, har tecknat ett avtal med Orange Business Services om kommunikationslösningar värt över två miljarder dollar.

Avtalet innebär en utvidgning av det existerande partnerskapet mellan Orange Business Services och SITA om leverans av ett spektrum av kommunikationslösningar från Orange Business Services till luftfartsindustrin genom SITA. Det nya avtalet sträcker sig över sju år och sägs säkra att luftfartsbolag, flygplatser och andra spelare inom luftfartsindustrin löpande får tillgång till konkurrenskraftiga lösningar och servicetjänster av hög kvalitet på global nivå, enligt ett pressmeddelande.

Det nya avtalet ska dessutom innefatta gemensamma innovationsprojekt för att sätta fart på utvecklingen inom konvergerade tjänster och realtidsapplikationer utifrån luftfartsindustrins krav på området. SITAs och Orange Business Services leveranser till luftfartsindustrin innefattar bland annat AirportHub – en hub som levererar IP- och traditionella tjänster via en gemensam IP-baserad plattform till över 500 luftfartsbolag på flygplatser världen över. De två bolagen står också bakom ett IP VPN-nätverk som förbinder 13 500 luftfartsplatser över hela världen och bakom SITA Mobility Access, samt en rad telefoni- och så kallade konvergerade lösningar.

Comments are closed.