Optiskt metronät för Taipei från Transmode

FarEasTone har installerat Transmodes optiska nät av typen Intelligent WDM (iWDMTM) i Taiwans huvudstad, Taipei.

Nätoperatören önskade utöka sin befintliga infrastruktur för fasta nättjänster och letade efter en leverantör vars produkter var flexibla, enkla att installera samt kostnadseffektiva.
FarEasTone valde Transmodes TM-Serie efter omfattande tester där flexibilitet och skalbarhet var huvudkriterier.
FarEasTones nätgrupp arbetade tillsammans med Transmode och den lokala partnern Opnet Technologies för att hitta och driftsätta en kostnadseffektiv, robust och skalbar lösning, initialt för ett punkt-till-punkt nät med sex noder.
– FarEasTone är mycket nöjd med lösningen som levererats av Transmode och Opnet, en lösning som har förbättrat både vårt nät och våra tjänster till kunderna. Implementationen var snabb och kostnadseffektiv och dessutom kunde vi enkelt integrera Transmodes driftsstödsplattform med vårt OSS och BSS system, sade Richard Tseng, ansvarig för nät- och lösningsplanering, FarEasTone Taiwan.

 

Comments are closed.