Optisk distribution av tid och frekvens

Ett nytt instrument från Pendulum Instruments distribuerar en central referensfrekvens- eller synkroniseringssignal till upp till 18 mottagare på upp till 2 km avstånd.

Distributionen görs via optisk fiber. Därvid blir överföringen okänslig för utifrån kommande elektromagnetiska störningar. Inte heller lämnar signalerna några elektromagnetiska avtryck mot omvärlden, dvs de kan inte avlyssnas av obehöriga. Ytterligare en fördel med fiberöverföring är att den ger galvanisk isolation vilket eliminerar jordslingor. Fiberkabeln är tunn, till skillnad från lågförlusts koaxialkabel.

För första gången kan Pendulum distribuera både en referensfrekvens och en digital tidssynkroniseringssignal via samma enhet. Pendulums tidigare distributionsförstärkare, som lanserades för över 15 år sedan, hanterade enbart smalbandiga (filtrerade) referensfrekvenser, elektriskt eller optiskt

Konstruktionen hos FDA-301 är modulär. Man kan välja signaltyp: Antingen en lågbrusig smalbandig filtrerad referensfrekvens (standard är 10 MHz, men kan ändras till valfri frekvens upp till 100 MHz genom filterbyte), en bredbandig digital tidssynksignal (1-pps eller IRIG DCLS), en telekom-referens (2,048 MHz klocka samtidigt med 2,048 Mbps data), eller en seriell tidkod via RS232 (t ex NMEA).

Varje enhet kan bestyckas med 1, 2 eller 3 utgångsmoduler för dessa signaltyper, med 4 elektriska eller 6 optiska utgångar vardera.

Enheterna kan kaskad- eller parallellkopplas för distribution av i princip ett oändligt antal signaler.

Pendulum Instrument återuppstod 2017 när företagets ursprungliga grundare, Harald Kruger, köpte tillbaka verksamheten från Spectracom (ägt av Orolia SA).

Comments are closed.