Option för digital fördistorsion

På Mobile World Congress 2014 i Barcelona kommer Rohde & Schwarz att visa upp en option till sin signalgenerator SMW200A för skapa digital fördistorsion. Med lösningen skall testtiden kunna minskas och utvärderingen av ”envelope tracking amplifiers” (ETA) kunna förenklas.

 

Att bestämma rätta korrektionsfaktorer för fördistorsion i RF-förstärkare har hittills varit en tidskrävande process.
Den nya optionen för ”digital predistorion” , R&S SMW-K541, låter användaren importera koefficienter för fördistorsion direkt till R&S SMW200A.
Signalgeneratorn använder dessa deltavärden för att justera basbandssignalen i realtid. Optionen minskar testtiden i hög grad eftersom man inte längre fördistorsionens vågformer inte längre behöver räknas om och importeras till generatorn.
Förstärkare har sin högsta verkningsgrad när de arbetar nära maximal uteffekt, vilket betyder att de styrs ut till ett olinjärt område. Det ger förstås distorsion på förstärkarutgången vilket i många radiosystem är ödesdigert med tanke på komplexa modulationsmönster.
Speciellt utvecklare av slutsteg enligt principen ”enveloop tracking”, vilka förekommer exempelvis i smarta mobiltelefoner, basstationer och taktiska radiosystem utnyttjar digital fördistorsion för att motverka detta problem.
Vid ”enveloop tracking” följer matningsspänningen den modulerade RF-signalens envelop. Envelope tracking kan höja verkningsgraden, men är bara användbar om fördistorsion används för att kompensera för olinjära effekter.
Optionen R&S SMW-K541  för digital fördistorsion tillåter användaren att importera en tabell av korrektionsfaktorer för AM/AM eller AM/PM direkt till R&S SMW200A. Tabellvärdena korrigerar i realtid amplitud- och fasfel för varje I/O-sampel. Originalets vågformsfil förblir oförändrad. Konventionella lösningar kräver att användaren importerar en ny, fördistorderad vågformsfil direkt till signalgeneratorn för varje gång nivån förändras.
Optionen för fördistorsion kan användas på alla kommunikationsstandarder som stöds av SMW200A liksom för alla kundspecifika vågformer.
För test vid envelope tracking med fördistorsion kan den digitala fördistorsionen konfigureras och sömlöst kombineras med optionen R&S SMW-K540 så att envelopsignalen kan genereras antingen från en odistorderad eller en fördistorderad signal.
Optionen finns nu från Rohde & Schwarz och kommer att demonstreras på Mobile Worlds Congress i Barcelona.

 

Comments are closed.