Open Source i Skövde i sommar

Världsledande experter deltar i en internationell Open Source-konferens vid högskolan i Skövde till sommaren. Den 3-6 juni 2009 arrangerar nämligen högskolan den internationella konferensen "The Fifth International Conference on Open Source Systems (OSS 2009)". Det är första gången denna konferens om öppen programvara hålls i Norden. Många världsledande forskare och praktiker från internationellt ledande universitet och företag med expertis inom Open Source-området kommer att delta i OSS 2009. Bland de mest namnkunniga deltagarna finns Stormy Peters och Brian Behlendorf. Stormy Peters är från GNOME Foundation. Hon har tidigare arbetat på Hewlett-Packard där hon grundade och drev deras Open Source-satsning. Brian Behlendorf är känd som guru inom branschen. Han är, liksom Stormy Peters, en flitigt anlitad talare när det gäller att visa på fördelarna med öppen programvara.

Enligt ett pressmeddelande från högskolan i skövde är kompetens inom Open Source betydelsefullt för svenska företags förmåga att konkurrera på marknaden. Det pågår en förändring i omvärlden som ger stora ekonomiska möjligheter vid användning av Open Source. Enligt EU-studien "FLOSS-impact" förväntas den Open Source-relaterade andelen av Europas totala ekonomi 2010 uppgå till 4 procent av bruttonationalprodukten. Vid förra årets konferens (OSS 2008) visade forskningsresultat att mer än 30 procent av alla norska IT-företag får över 40 procent av sin inkomst från produkter och tjänster baserade på Open Source. Att Open Source ligger i tiden visas också bland annat av att USA:s president Barack Obamas nya administration har kallats för världens första "Open Source Government" och i Tyskland har BMW tagit initiativ inom Open Source för att tillsammans med partners inom bilindustrin, genom nya former av öppna partnerskap, effektivisera verksamheten.

Genom att OSS 2009 arrangeras i Skövde höjs möjligheterna för svenska företag och studenter att möta världsledande forskare och praktiker från internationellt ledande företag med stor kompetens inom Open Source. Arrangemanget ger regionens näringsliv unika möjligheter att knyta kontakter med representanter för andra svenska och internationella organisationer. Detta kan innebära många nya innovativa lösningar och affärsmöjligheter.

Den drivande kraften bakom OSS-konferensen vid högskolan i Skövde är doktor Björn Lundell som tillsammans med flera kolleger just nu jobbar intensivt med förberedelserna. Björn Lundell har lett arbetet inom flera internationella och nationella projekt inom Open Source-området, däribland arbetet vid högskolan i Skövde inom ramen för de EU-finansierade projekten CALIBRE (EU FP6), ITEA-projektet COSI samt det KKS-finansierade O.S.A-projektet.

Comments are closed.