Omvandlarkretsar för direktsamplande SDR på hög frekvens

A/D-omvandlaren i en ”software defined radio” bestämmer ytterst gränserna för vad mottagarens kan prestera. Två nya A/D-omvandlarkretsar från Analog Devices innebär teknologimässigt ett rejält ”lyft”.  Användningsområdet är framför allt i ”ultra wideband” radarsystem, spektrumanalysatorer, digitala minnesoscilloskop, militära kommunikationssystem, militära störnings/antistörningsystem och  i elektroniska motmedel.

Det finns bland konstruktörerna ett ständigt behov att få fler bitars upplösning på högre frekvenser, för att så långt det är möjligt tillämpa direktsampling,  och ett ökat spuriousfritt område för att kunna ta emot svaga signaler bland starka, oönskade signaler.
AD9625 är en 12 bit ”pipelined” A/D-omvandlare som kan klockas med upp till 2 GSa/s.  Databladet säger SFDR (spurious free dynamic range) 80 dBc upp till 1 GHz vid 2,0 GSa/s och -1 dBFS, eller 76 dB upp till 1,8 GHz. Brusgolvet ligger på 149,5 dBFS/Hz vid 2,0 GSa/s.
Den har dessutom hög ingångsbandbredd, vilket gör det möjligt att skapa undersamplande system som kan ta mot signaler inom andra Nyqvist-området för att därigenom kunna undvika behovet av en konverter som blandar ned frekvensområdet.
AD9625 är anpassad för att anslutas direkt till en FPGA-krets från Altera eller Xilinx.
I AD9625 ingår två digitala nedkonvertrar  (DDC) , två numeriskt styrda oscillatorer (NCO) och en konfigurerbar seriell länk enligt JESD204B för utmatning av data.

Den andra nya A/D-omvandalren från Analog Devices är AD9680. Det är en 14 bit omvandlare med upp till 1 GSa/s samplingshastighet.
Den har ett brusgolv på -154 dBFs/Hz.  När den används för att ta in en 1 GHz signal ger den ett spuriosfritt område, SFDR, på 80 dBc och ger 61,5 dBFS signal/brusförhållande (SNR).
Den höga ingångsbandbredden, 2 GHz, kan utnyttjas för att ta in signaler med hjälp av undersampling.  Även denna krets innehåller decimeringskretsar och numerisk oscillator  för att begränsa datahastigheten ut.
Analog Devices har tagit fram utvecklingskort för såväl AD9625 som AD9680.

 

Comments are closed.