Olle Norberg blir föreståndare för IRF

Regeringen har beslutat att utse Olle Norberg till ny föreståndare för Institutet för rymdfysik (IRF). Institutet arbetar huvudsakligen med grundforskning och högre utbildning.

Olle Norberg har varit chef för Esrange Space Center, generaldirektör för Rymdstyrelsen och fram till den 31 augusti i år, vicerektor för rymd vid Luleå tekniska universitet. Han började sin karriär som doktorand, projektledare och disputerad forskare vid IRF:s huvudkontor i Kiruna under åren 1989-2001.

– Svensk rymdforskning håller en mycket hög internationell nivå, till stor del tack vare IRF, säger Olle Norberg. Jag ser fram emot att återvända till IRF för att tillsammans med alla medarbetare ytterligare stärka institutets framgångsrika verksamhet.

IRF grundades 1957 och är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Institutet arbetar med olika typer av rymdobservatorieverksamhet i den övre atmosfären och rymden genom mätningar på plats. Just nu studerar mätinstrument från institutet jorden, solen, Mars och månen. IRF har instrument på väg till Merkurius och snart även till Jupiter och tre av dess isiga månar.

Olle Norberg tillträder sin nya tjänst efter professor Stas Barabash den 1 september 2021.

Comments are closed.