Ökad tillväxt på pc-marknaden

Analysföretaget Gartner spår en dryg 19-procentig ökning av den globala marknaden för persondatorer under helåret 2010 jämfört med i fjol, men med en avtagande tillväxt under andra halvåret i år.

Gartner Inc. bedömer i sin senaste prognos att totalt 368,8 miljoner pc kommer att säljas under helåret 2010, en uppgång från 308,3 miljoner för 2009 (+19,2 procent).

– Marknaden kvicknade till under det första halvåret men det verkliga testet på förmågan till återhämtning återstår. Vi har sänkt vår prognos för andra halvåret 2010 avseende tillväxten till 15,3 procent, ungefär 2 procent lägre än vår föregående prognos, med tanke på de osäkra ekonomiska utsikterna för USA och Västeuropa, menar Ranjit Atwal, research director vid Gartner.

Comments are closed.