Ökad försäljning för Hanza

Kontraktstillverkaren Hanza presenterade idag sin delårsrapport för det första halvåret. Bolaget rapporterar om en avsevärd försäljningsökning och om fortsatta resultatförbättringar efter en genomförd omstrukturering.

Nettoomsättningen uppgick till 300,9 miljoner kronor för det andra kvartalet, en ökning jämfört med det första kvartalets 266,0 miljoner kronor och motsvarande period föregående år (257,0). Rörelseresultatet för kvartalet från de operativa affärsområdena uppgick till 2,0 miljoner kronor (0,3). Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,6 MSEK (-6,1).

– Omsättningen översteg 300 MSEK för första gången under ett enskilt kvartal. Det finns ytterligare försäljningsframgångar som ännu inte syns i siffrorna. Flera bolag har under våren inlett samarbete under det s.k. MIG-konceptet och vi bedömer att vi kan annonsera de första resultaten under hösten 2015, säger Erik Stenfors, vd för Hanza.

– Försäljningsframgångar gör att vi kan redovisa ett positivt rörelseresultat redan under det andra kvartalet, trots periodens engångskostnader. Vi fortsätter att fokusera på ökad lönsamhet.

– Den 1 juli presenterade vi förvärvet av den internationella tillverkningskoncernen Metalliset som omsätter cirka 375 MSEK med en EBITDA om drygt 45 MSEK. Förvärvet är strategiskt viktigt och medför bland annat synergier för ökad lönsamhet i Finland. Affären finansieras helt av Hansas ägare, vilket är ett finansiellt styrkebesked.

Comments are closed.