Ökad batterilivslängd med skördad energi

Från Linear Technology kommer nu LTC3330, en komplett lösning som kan ge ökad batterilivslängd genom att dra nytta av inmatad energi via ”energy harvesting”.

Lösningen kan leverera 50 mA ut. LTC3330 behöver ingen matningsström från batteriet för att kunna ta hand om skördad energi och kretsen drar bara 750 nA när den strömförsörjs av ett batteri då utgången inte belastas.
Kretsens spänningsomvandlare är en synkron buck-boost DC/DC-omvandlare som strömförsörjs av en battericell för att ge avbrottsfri kraft där man utnyttjar energiskördning, t ex i nät av trådlösa sensorer.
Kraftsektionen för energiskördning består av en helvågs brygglikriktare som kan ta emot inmatad lik- eller växelström, från 3 till 18 V,  och en högeffektiv buch-omvandlare. Energi kan skördas från källor som piezoelektriska givare (AC), solceller (DC) eller magnetgivare.
Ingången från primärbatteriet strömförsörjer en buck-boost-omvandlare som arbetar inom 1,8 till 5,5 V på ingången i de fall ingen energi kan skördas. Utspänningen regleras till ett värde över, under eller lika med inspänningen.
LTC3330 skiftar automatiskt till batterimatning när ingen skördad energi längre kommer in. Utspänningarna från DC/DC-omvandlaren och LDO kan programmeras och toppströmmen kan begränsas. En superkondensator kan användas för att jämna ut strömmen och ingången skyddas av en strömshunt (upp till 25 mA vid Vin >20 V).

 

Comments are closed.