OIF godkänner små trimbara lasrar för 100G

Medlemmarna i Optical Internetworking Forum (OIF) godkänner the Micro Integrable Tunable Laser Assembly (μITLA) implementeringsöverenskommelse (IA) som adresserar formfaktorn för 100G-tillämpningar med reducerad avgiven effekt och krav på utrymme.

IOF-medlemmarna har godkänt ytterligare två dokument under 100G ”ramparaplyet” den här månaden.

– OIF fortsätter förfina våra teknikdrivna dokument för att passa den här marknaden som är under snabb utveckling. OIF har avslutat flera trimbara laserprojekt som är kommersiellt framgångsrika och kommer att fortsätta uppdatera våra 100G-centrerade dokument för att stödja behovet hos tillverkare, operatörer och den gryende marknaden., säger Karl Gass, Tri Quint Semiconductor och vice ordförande för OIF:s arbetsgrupp”Physical and Link Layer

överenskommelsen om μITLA reducerar upptagen kortyta med 60 procent och höjden med nästan 30 procent. Effektförbrukningen är reducerad med 25 procent. Medlemmarna i OIF har arbetat för att förhindra en marknadsfragmentering avseende komponenternas formfaktorer till förmån för nya moduler med hög densitet eller i linjekortsapplikationer.

När tillverkarna började bygga produkter uppstod behov av att uppdatera områden inom 100G-teknologin och göra några förtydliganden.

100G Long Haul DWDM Transmission Module Multi-Source Agreement (MSA) är en uppföljare till 300-pinnars transpondern som används i 10G och 40G-applikationer. OIF har arbetat med CFP MSA för att samordna de två MSA:erna för att införa ett gemensamt styrgränssnitt och att adressera modulernas kommunikation och kommandon, inklusive gränssnittet till lasern och anpassning till förändringarna avseende effekt. Till det har flera mekaniska specifikationer klargjorts.

Integrated Intradyne Coherent Receiver IA tillhandahåller definitioner för en kraftfullt integrerad fotonikkomponent som möjliggör reducerade kostnader och storlek för 100G-transcievers. Uppdateringen klargör flera drifts- och mekaniska karaktäristika och reducerar längden från 60 mm till 50 mm enligt ett pressmeddelande.

Alla AI kan läsas på OIF:s hemsida .

Comments are closed.