OEM International köper Svenska Batteripoolen

Svenska Batteripoolen marknadsför batterier i Sverige och omsätter ca 17 MSEK på årsbasis. Förvärvet innebär att OEM stärker positionen inom batterier på den svenska marknaden.

– Det finns stor potential i att fortsätta utveckla bolaget och ytterligare stärka deras konkurrenskraft genom bland annat sortimentsbreddning, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.
Köpeskillingen uppgår till 4 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2012 och 2013. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Comments are closed.