OEM effektiviserar

OEM International byter koncernstruktur och minskar samtidigt personalstyrkan från 630 till ca 580.

Från och med 2009 inför företaget en ny koncernstruktur som bygger på en matrisorganisation utifrån en produkt- och landsorganisation. Målsättningen med förändringen är att stärka den långsiktiga konkurrenskraften, samt öka tillväxttakten utanför Sverige.
– Den nya organisationsstrukturen innebär ett ökat lokalt ägande av affärsutvecklingen samtidigt som samordningseffekter i kunderbjudandet tillvaratas. Strukturen bygger på tre produktdivisioner i kombination med geografiska regioner, säger Jörgen Zahlin, VD OEM International AB.
Samtidigt genomförs besparingsåtgärder för att möta den minskade efterfrågan som kommer av lågkonjunkturen. Besparingsåtgärderna beräknas sänka kostnaderna med ca 50 MSEK på årsbasis jämfört med kostnadsnivån mot slutet av 2008.

Comments are closed.