Annons

OCXO med stöd av GPS

På Electronica visar IQD sin senaste oscillatormodul i sin serie IQCM-110 av GPS-ledda ugnskontrollerade kristalloscillatorer, OCXO.

Den nya konstruktionen innehåller en GPS-mottagare med 1 pps frekvensnoggrannhet. Modulen upptar 60×60 mm på kretskortet och den har 14 anslutningar samt SMA-kontakt för antennanslutning.
Om antennsignalen temporärt bortfaller kopplar modulen inom 1,5 sekunder över till en noggrant specificerad 10 MHz OCXO. Frekvensen är då låst inom en 24-timmarsperiod till dess att referenssignalen återkommer.
Modulerna är specificerade för -20 till +75 °C. Men andra temperaturområden kan fås på begäran.
Modulen kräver 5 V och drar 2 A under uppvärmningsfasen. När ugnstemperaturen är stabiliserad sjunker strömförbrukningen till 1 A.
Konstruktionen bygger på att en intern logaritm lär sig GPS-signalernas parametrar. Efter två dagars låsning kan enheten koppla över om GPS-signalen bortfaller. Ett inbyggt larm indikerar om låsningen fallerar, med efterföljande restaurering av signalen. För att närmare kunna undersöka vad som händer kan man utnyttja en seriell anslutning.
Typiska användningsområden är i landbaserad kommunikation och i marina navigationssystem.

 

Comments are closed.