Obemannad oljespaning i Arktis

CybAero AB har fått ett omfattande uppdrag i arktiska farvatten. Inom ramen för ett norskt forskningsprogram skall företaget bl a ansvara för demonstrationsflygningar för att hitta och klassificera oljeutsläpp på vatten. Projektet baseras på företagets obemannade helikoptrar.

Trenden visar tydligt ett ökat transportbehov i den arktiska regionen. Aktuell information om väder, isförhållanden samt eventuella miljöutsläpp är därför viktigt. Svåra väderförhållanden med begränsad sikt i geografiskt avlägsna områden gör att VTOL UAS:er (Vertical Take-Off and Landing Unmanned Aerial Systems) som kan baseras på plattformar och fartyg är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till satellitsystem och konventionellt spaningsflyg.
Norska Forskningsrådet har därför beslutat att inom ramen för programmet ”Maritim virksomhet og offshore operasjoner” (MAROFF) finansiera projektet ”Arktisk UAV – Bruk av UAS til overvåking og datainnsamling i nordområdena”.
CybAero ingår i det konsortium som sökt och beviljats finansiering. Projektet leds av det norska företaget Simicon AS och utgör den norska delen av EUREKA-projektet "Maridrone – E!3967, maritime drones for cold areas".
CybAeros roll i det aktuella projektet är att anpassa infrastruktur och helikoptersystem för arktiska förhållanden, samt att demonstrationsflyga för att visa förmågan att hitta och klassificera oljeutsläpp på vatten.
– Genom vår medverkan i MAROFF-programmet har vi en utmärkt möjlighet att samla data och drifterfarenheter och testa delar av de systemkomponenter vi utvecklar i vår del av EUREKA-projektet Maridrone, säger CybAeros tekniske chef Johan Mårtensson. Inom EUREKA-projektet utvecklar vi system för användning av UAS:er ombord på fartyg under svåra förhållanden.
Hela projektet är budgeterat till drygt 22 miljoner norska kronor. CybAeros andel uppgår till ca 2,4 miljoner svenska kronor.

Comments are closed.