NOTE växer i Norge

Kontraktstillverkaren NOTE har köpt den Oslo-baserade elektroniktillverkaren Norteam Electronics AS.

Verksamheten i Norteam Electronics är inriktad på tjänster tidigt i produktlivscykeln, såsom tillverkning av prototyper och elektroniktillverkning i mindre serier. Norteam Electronics omsättning uppgår till cirka 50 MNOK/år och antalet anställda är 40. Bolaget har en etablerad position på den norska marknaden och kommer att drivas i nära samarbete med NOTE Oslo AS. Björn Furu, VD för Nearsourcing-centret NOTE Oslo kommer även att ansvara för den förvärvade verksamheten.
– Vi räknar med att Norteam Electronics redan under 2009 kommer att bidra positivt till NOTEs försäljning och resultat, säger Knut Pogost, förvärvsansvarig på NOTE AB.

Comments are closed.