Obducats litografisystem godkänt av kund i Taiwan

Företaget meddelar att deras helautomatiserade system för massproduktion av LED, Sindre 400, har fått sitt SAT-godkännande (Site Acceptance Test) av köparen UniLite (tidigare Luxtaltek).

– SAT-godkännandet innebär att UniLite bekräftar att vårt system Sindre 400 uppfyller kraven för industriproduktion av LED-komponenter i stor skala. Det är glädjande att konstatera att vår teknologi här bidrar till övergången till en mer hållbar energianvändning, säger Lars Tilly, vd på Obducat.

Comments are closed.