Ny standard för trådlösa industrinätverk

Trådlösa nätverk kan ofta vara en lösning även för industrin, speciellt i processanläggningar. En kommande internationell standard, IEC 62591 för ”WirelessHART”, följer strukturen i IEC 61158 (Type 20).

Dokumentet är nu ute för formell omröstning och kan förväntas bli publicerad sent under våren, enligt organisationen svensk Elstandard, (SEK).

IEC 62591, som är särskilt tänkt för trådlös anslutning av givare i processindustrin, följer det fysiska skiktet enligt IEEE 802.15.4 och definierar tjänster och specificerar protokoll i applikationslagret. Standarden behandlar även kommunikation, säkerhet i nätet och rutiner för den trådlösa överföringen, med mera.

Parallellt med omröstningen inom IEC sker en röstning inom EU:s organ Cenelec på frågan om IEC-standarden även ska antas som en europeisk standard. Om den antas kommer den få den europeiska beteckningen EN 62591.

”I det expansiva skede som tekniken befinner sig i, finns det flera tekniska lösningar på marknaden, trots försök till standardisering. I samma anläggning kan det därför komma finnas olika nät och även om de är sammankopplade, måste de kunna samexistera utan att störa varandra. Den tekniska kommittén TC 65 inom IEC antog därför i höstas ett förslag till ett nytt projekt (new work item proposal) till en teknisk specifikation för samexistens mellan olika nät och profiler. Specifikationen, som är tänkt att få beteckningen IEC TS 62657, ska beskriva de problem som kan uppstå och ge metoder för att lösa dem”, skriver Svensk Elstandard.

Den svenska referensgruppen för dessa arbeten är SEK TK 65 Industriell processtyrning.

Comments are closed.