Obducat får huvudroll i EU-projekt

Obducat får en av huvudrollerna gällande teknologi baserad på elektronstrålelitografi (EBR) i ett EU-finansierat samarbetsprojekt. Projektet finansieras i huvudsak av EU:s sjunde ramprogram (FP7) och har en totalbudget på 36 miljoner kronor. Projektet kom på sjätte plats bland 193 förslag från utvärderingskommittén. Deutsche Thomson OHG kommer att samordna projektet och de andra projektdeltagarna som förutom Obducat är CEA LETI-Minatec, Delft University of Technology, Imperial College London och Université de Neuchâtel.
Allt större mängder digital information insamlas, skapas och delas av människor idag. High-Definition video och sociala nätverk kommer inom den närmaste framtiden att ytterligare öka efterfrågan. Under 2007 tillverkades 700 miljoner optiska läsenheter och 36 miljarder skivor. Optiska minnen kombinerar på ett idealiskt vis ändringsmöjligheten, livslängden, den fria läsbarheten och den lägsta kostnaden och är idag det dominerande lagringsformatet hos konsumenterna när det gäller distribution av innehåll och arkivering.
Dock har den konventionella Blu-ray teknologin utnyttjats nästan till gränsen för det praktiska. För att öka den effektiva datatätheten ytterligare finns ett flertal teknologier: flerlager, optisk superupplösning, optiska närfält, superupplösning (Super-RENS – Super Resolution Near-field Structure) och avancerad kanalmodulering/kodning. En blandning av teknologier under utveckling och framtida sådana kommer sannolikt att utgöra nästa generations optiska lagringsmedia för tillämpade applikationer 3-5 år från idag.
Med avsikt att undersöka ovan nämnda teknologier och kombinationen av dessa har EU-projektet SURPASS skapats. Det förväntade resultatet är en specifikation och förevisning av ett optiskt lagringssystem med en kapacitet på 200 till 400 GByte på en vanlig optisk skiva. Denna kommer att utgöra den teknologiska grunden för nästa generations optiska minnesmedia som behövs i kundapplikationer.
Obducat ansvarar för masteringtekniken som baseras på elektronstrålelitografin (EBR – Electron Beam Recorder) samt tillverkningen av högdensitetsstampers inom projektet. För att kunna tillmötesgå kravet på en snabb tillverkningsprocess av stampers för nästa generations optiska minnesmedia inbegriper projektet även utveckling som syftar till att förbättra EBR-plattformen.
En parallell aktivitet för Obducat är att göra sin NIL-teknologi tillgänglig för att bevisa möjligheten med kostnadseffektiv högkapacitetstillverkning av media, en viktig del som möjliggör att ett positivt resultat av projektet gör massproduktion genomförbar.

Comments are closed.