Nytt verktyg till multikärnprogrammerare drar in riskkapital

Mjukvaruföretaget Nema Labs tar in 17,3 miljoner kronor i riskkapital. Bakom investeringen står Chalmers Innovation Seed Fund och de tidigare ägarna.

Bolaget har tagit fram ett verktyg för att utveckla programkod för dagens multikärneprocessorer, något som hittills varit både tidsödande och lett till fel i koden.
Nema Labs har utvecklat en teknologi som gör att programmerare snabbt och tillförlitligt kan skapa effektiv programkod för multikärneprocessorer. Förenklat består multikärneprocessorer av flera traditionella enkärniga processorer som arbetar tillsammans. Genom att kontinuerligt öka antalet kärnor kommer processortillverkarna att kunna fortsätta öka datorernas prestanda. Multikärneprocessorerna har dock skapat problem för programmerarna. För att utnyttja prestandan behöver programmen skrivas om vilket kräver specialistkunskaper. Arbetet är tidsödande, svårt och leder lätt till fel. Genom flera unika teknologier menar företaget att de hjälper, via Nema Labs produkt FASThread, programmerarna att snabbt och tillförlitligt modifiera sina program så att de effektivt kan utnyttja prestandan i multikärneprocessorer. FASThread kan både användas för att skapa helt nya program och modifiera befintliga program.
– Vi kan hjälpa de stora datortillverkarna och deras kunder att kunna öka prestandan, vilket det är stor efterfrågan på, säger Per Stenström, vd på Nema Labs.
Nema Labs har idag nio anställda och har sitt kontor i Göteborg. Kapitalet kommer att användas till att rekrytera personal och göra en rejäl marknadssatsning i Sverige och internationellt. Denna vecka medverkar bolaget på ”International Supercomputing Conference” i Hamburg där FASThread lanseras.
Chalmers Innovation Seed Fund, som är nya investerare i Nema Labs, är mycket entusiastiska inför företagets kommande utveckling.
– Bolagets teknologi tillgodoser ett mycket stort behov i marknaden. Nema Labs är ett lysande exempel på hur svensk avancerad forskning kan nyttiggöras internationellt, säger Olle Stenberg, vd på Chalmers Innovation.

Comments are closed.