Mer Internet till nordborna

N4C heter ett av flera projekt som presenteras under konferensen "Fire and Living Labs 09 – Future Internet by the People" i Luleå nästa vecka.

Det Luleådrivna projektet "N4C" syftar till att ge bredbandstillgång till dem som arbetar i fjällvärlden, vilket bygger på forskning från NASA för Internet i rymden. Tekniken som utvecklats för fjällvärlden kan också hjälpa glesbefolkade delar av Afrika att få tillgång till Internet. Konferensen "Fire and Living Labs 09 – Future Internet by the People" väntas locka flera hundra forskare från minst 25 länder.

Comments are closed.