Nytt varningssystem vid biltillverkning

Dagens bilar är fulla av elektronik och mjukvara. Men vad skulle hända om en bugg smyger sig in i programvaran? I ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad ska avvikelser i bilarnas mjukvara analyseras och konsekvensbedömas – allt för att våra vägar ska vara så säkra som möjligt.

Det ökade antalet inbyggda elektroniksystem i bilar, och därmed den ökade mängden mjukvara, ställer allt högre krav på effektiva testtekniker så att framtidens fordon blir så säkra som möjligt. Ett mjukvarufel kan i värsta fall leda till allvarliga säkerhetsbrister och olyckor.

Mohammad Mousavi är professor i datorsystemteknik vid Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. Han är ansvarig för det nya forskningsprojektet, Autocaas, som är finansierat av KK-stiftelsen, och som sker i samverkan med svensk industri. Målet med forskningen är en automatisk modellbaserad metod, ett varningssystem, som kan användas när man testar mjukvara vid biltillverkning.

Mohammad Mousavi

– Vi ska analysera avvikelser i mjukvara, baserad på standarden AUTOSAR, som i dag används i alla nytillverkade fordon. Avvikelser i AUTOSAR kan leda till mjukvarufel som i värsta fall kan orsaka stora säkerhetsbrister och olyckor. En säker mjukvara är viktig i alla bilar, men blir direkt avgörande i framtidens självstyrande fordon, säger Mohammad Mousavi.

Förstärkning i forskarteamet
I samband med den nya forskningssatsningen inom modellbaserad testning av mjukvara, har Högskolan i Halmstad rekryterat dr. Wojciech Mostowski från University of Twente i Nederländerna. Mostowski kommer från Polen och disputerade vid Chalmers 2005. De senaste tio åren har hans forskning bland annat handlat om verifiering av mjukvara och informationssäkerhet.

Forskar tillsammans med näringslivet

Forskningsprojektet sker i samarbete med två företag i Göteborg, Quviq AB och Arccore AB. Quviq har tagit fram en modell av AUTOSAR i syfte att detektera avvikelser i mjukvara som Högskolans forskare sedan ska analysera. Arccore levererar AUTOSAR-mjukvara till olika biltillverkare, bland annat Volvo, och till underleverantörer.

– Dagens testtekniker för mjukvara räcker knappt till de bilar som tillverkas i dag. Framtidens bilar blir ännu mer komplicerade och behöver helt nya testtekniker. Quviq satsar på forskning inom detta område och samarbetet med Högskolan i Halmstad är en viktig komponent i kvalitetssäkringen av framtidens bilmjukvara, säger Thomas Arts, teknisk direktör på Quviq AB.

– Allt fler inbyggda elektroniksystem i fordon, och den snabba tillväxten av mjukvara, leder till en ökad komplexitet som ställer krav på förbättrade testtekniker. Våra kunder måste kunna garantera säkerheten av sina fordonsystemslösningar, och då är vår gemensamma forskningssatsning ett viktigt steg mot nya och effektiva testtekniker, säger Michael Svenstam, affärsansvarig för Arccore AB.

Comments are closed.