E-bandet passar för trådlösa stamnät

Den pågående, snabba spridningen av trådlösa enheter och ökande efterfrågan på datatjänster, med krav på stor bandbredd, sätter ökat tryck på punkt-till-punkt-förbindelser i radiostamnät och mobila basstationer. Det gäller framförallt i tätbefolkade storstadsregioner. För att minska den här belastningen går fler och fler mobiloperatörer över till E-bandets frekvensspektrum (71-76 GHz och 81-86 GHz). Därmed får de möjlighet att utöka de trådlösa nätens kapacitet till motsvarande fiberhastigheter.


Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.