Nytt utvecklingsbolag inom strömreglering

Det är inte ofta som ett nytt utvecklingsbolag inom strömförsörjning och reglering för belysningsändamål gör entré i Sverige. Det mesta av ny teknik och nyutvecklade produkter utgörs idag av import medan svensk forskning och utveckling mest lyst med sin frånvaro.

Lysdioder växer i popularitet för belysningsändamål, där det är stor efterfrågan på belysning som är mindre, smartare och mer färgrik. LED-belysning erbjuder ett antal fördelar jämfört med traditionella ljuskällor i ett brett spektrum av applikationer och anses av många vara den typ av belysning som snart kommer att dominera marknaden.

Målet för det nya utvecklingsbolaget Vadsbo Innovation AB:s verksamhet är att utveckla en portfölj av innovationer på området fram till marknadsintroduktion. Företaget har i detta syfte tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med en grupp forskare vid Chalmers som arbetar med en ny touch-screen teknik och ny programvara för belysningsstyrning. Forskarna vid Chalmers bidrar med beräkningar och simuleringar på delsystem där kunskapen idag är under utveckling.

Portföljen av egna utvecklingsprojekt uppges omfatta ett antal innovationer inom strömförsörjning för LED-belysning, reglering av LED-belysning och urladdningslampor, nya kraftfulla LED-downlights, nya idéer kring elkapslingar och lysrör med mera. Vadsbo Innovation siktar även på att bidra till att ny teknik och nya idéer utvecklas inom området genom att söka samarbete med uppfinnare, universitet och branschföretag.

Vadsbo Innovation AB är ett systerföretag till Vadsbo Transformatorer AB som är verksamt inom strömförsörjning och kraftförsörjning för belysning och industriella applikationer. Verkställande direktör för det nya bolaget är Sune Ågren.

Comments are closed.