Ice.net tar över Nordisk Mobiltelefon i Danmark

AINMT Holding AB, ägare till ice.net i Norge och Sverige, förvärvar 65 procent av aktierna i den danska telekomoperatören Nordisk Mobiltelefon Danmark A/S. Den danska verksamheten går från och med nu under varumärket ice.net, precis som i Sverige och Norge.

Affären innebär att ice.nets mobila bredbandstjänster nu erbjuds i samtliga Skandinaviska länder. Ice.net säger sig nu nå 97 procent av befolkningen i Skandinavien och täcka 84 procent av Skandinaviens yta.
AINMT förvärvade 65 procent av Nordisk Mobiltelefon Danmark A/S av EnergiMidt A/S som behåller resterande 35 procent i bolaget.

Comments are closed.