Nytt svensk-kinesiskt centrum för trafiksäkerhet

Chalmers är en av fem parter bakom ett nytt centrum för forskning om trafiksäkerhet i Kina, som invigs idag i Peking. China Sweden Research Center for Traffic Safety innebär ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Kina inom transportområdet.

I Kina, som är världens största marknad för personbilar och tunga lastbilar, har trafiksäkerhet blivit en allt viktigare fråga för såväl den kinesiska regeringen som för allmänheten. När den svenska näringsministern Annie Lööf besökte Kina i maj 2012 undertecknade den svenska och kinesiska regeringen en avsiktsförklaring om ett gemensamt forskningscentrum för trafiksäkerhet.

China Sweden Research Center for Traffic Safety invigs den 18 december 2012 och ska driva forskningsprojekt med syfte att förbättra trafiksäkerheten i såväl Sverige som Kina. Redan nu pågår tre pilotprojekt där bland annat förekomsten av trafikolyckor och attityder till säkerhet i Kina kartläggs. Centrumet ska även främja utbyte av teknologi och kunskap mellan länderna samt stödja regeringarnas beslut i frågor som rör trafiksäkerhet.

– Forskning inom trafiksäkerhet är en av Chalmers styrkor. Att etablera ett forskningscentrum i Kina gör bland annat att vi får bättre förståelse för transport- och trafiksituationen i landet och kunskaper som vi kan utnyttja i andra internationella sammanhang, säger Anna Dubois, ansvarig för transportforskning på Chalmers och styrelseledamot i centrumet:

– Det är viktigt för både forskning och utbildning att knyta starka band med internationella forskningsmiljöer. I Sverige har vi sedan sex år byggt upp fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer tillsammans med 25 svenska parter. Vi ser det som en modell för och syster till detta nya centrum.

Övriga fyra samarbetsparters är Volvo Car Group, AB Volvo, the Chinese Ministry of Transport’s Research Institute of Highways och Tongji University. Centrumet medfinansieras av den svenska och kinesiska staten, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.