Nytt överföringsrekord för Bell Labs

Alcatel-Lucent meddelar att forskare vid Bell Labs har satt ett nytt optisk transmissionrekord på 100 Petabit per sekundkilometer.

Mätningen tar hänsyn till både hastigheten och möjligheten att upprätthålla den längs långa distanser genom att multiplicera nätverkshastigheten med avståndet i kilometer, vilket ger en aggregerad hastighet på 15,5 Tbit/s över 7 000 kilometer. 155 lasrar på olika våglängder användes. Varje laser levererade datahastigheter på 100 Gbit/s. Transmissionsexperimentet motsvarar en överföring på motsvarande 400 DVDer över en distans som ungefär motsvarar sträckan mellan Paris och Chicago.

Det här är enligt företaget den högsta kapaciteten som någonsin uppnåtts över ett transoceanskt avstånd och representerar en ökning som överträffar de mest avancerade kommersiella undervattensöverföringarna via kabel med en faktor fem.

– Det finns ingen tvekan om att den här rekordöverföringen är en milsten för att uppnå nätverkskapacitet och hastigheter och ett nyckelsteg framåt, för att tillfredställa den pågående explosionen i efterfrågan. Det här är ett viktigt exempel på Bell Labs framstående forskning och demonstrerar möjligheterna för våra forskare att lösa komplexa problem, säger Gee Rittenhouse, chef för Bell Labs Research.

I överföringen användes ett nätverk med repeterare (repeaters) var 90 kilometer, vilket är omkring 20 procent större avstånd än vad som är normalt i ett motsvarande nät. Högre avstånd mellan repeterare innebär mer brus, men även detta problem löstes av Bell Labs.

Detaljer om det som betecknas som ett genombrottet har presenterats i en forskningsrapport vid ECOC 2009, en prestigefull europeisk optisk kommunikationskonferens.

Comments are closed.