Nytt nordiskt ICT-samarbete

Compare Testlab är tillsammans med avdelningen för datavetenskap och centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet de svenska parterna i ett nytt skandinaviskt ”Living Labs"-projekt.

"Living Lab" är ett nytt forskningskoncept inom ICT-området.

NordForsk är ett nordiskt organ för samarbete om forskning och forskarutbildning i Norden och har nu anslagit 3,5 miljoner norskar kronor i ett två-årigt projekt som syftar till att ”generera kunskap om hur man skapar innovation inom tjänster, media och infrastruktur genom att bygga vidare på det arbete som redan genomförs i de befintliga miljöerna i Karlstad, Stavanger och Ålborg”, enligt ett pressmeddelande.

Compare Testlab ska bidra med kompetens och infrastruktur för test och kvalitetssäkring av de tjänster som ska tas fram.

– Ytterst handlar det om att bygga upp en labbmiljö där vi inte bara testar exempelvis nätkapacitet utan också användarnas upplevda kvalitet i tjänsten, säger Torbjörn Wiger vid Compare Testlab.

Comments are closed.