Nytt logistiksystem för lagerhantering

Future Electronics har infört ett nytt globalt system för lagerspårning och beställning av artiklar som i hög grad kommer att förbättra företagets chanser att kunna matcha lagernivåer tillgängliga för försäljning med förväntad efterfrågan på marknaden.

I och med att Future Electronics börjar använda programvaran kan de erbjuda tillgänglighet redan nästa dag för de 100 000 mest efterfrågade komponenterna till alla kunder så gott som alla arbetsdagar året om.
Det nya IMS-systemet (Inventory Management System) har utvecklats och implementerats internt av Future Electronics. Det används för att övervaka leveranser till kunder och från leverantörer, och det ger beräkningar i realtid av antal dagar i lager baserat på samlad efterfrågan på fler än 250 000 artiklar över hela världen.
Den slutgiltiga installationen av IMS markerar kulmen på över två års utveckling, testning och driftsättning vid företaget. Nya algoritmer som utvecklats av Future Electronics har i hög grad förbättrat hastighet och pålitlighet när det gäller respons på förändringar i efterfrågan och leverantörernas ledtider.
Detta innebär att lagerprofilerna på företagets tre enorma lager i Memphis (USA), Leipzig (EMEA) och Singapore (Asien-/Stilla havsområdet) är bättre anpassade efter efterfrågan ser ut än tidigare. Medan tidigare system var helt beroende av de dagliga inköpsbesluten från inköpsteamen är det nya IMS-systemet mycket effektivare tack vare den ökade automatiseringen, vilket gör att inköpsteamen istället kan fokusera på strategiska beslut för lagerinvestering.
IMS fungerar på följande sätt:
* IMS håller uppsikt över lagernivåerna för över 250 000 artiklar (kända som SKU:er, stock-keeping units) över hela världen
* Systemet beräknar effekten av variabler för lagerkrav, som växlingar i efterfrågan och förändringar i leverantörernas ledtider. Varje SKU graderas på en 38-gradig skala efter faktorer som ordervolymer och hur viktiga de är för kunderna. Denna gradering styr lagerbesluten för varje SKU.
* IMS utfärdar en begäran om inköp till inköparna för att bibehålla buffert lagerhållningen och ge en fortsatt tillgänglighet för artiklar enligt kundernas efterfrågan.
Ett viktigt mål för Future Electronics är att erbjuda tillgänglighet nästa dag av de mest använda artiklarna till alla kunder. Det innebär att man konstant måste hålla ett buffertlager av alla artiklar som motsvarar eller överträffar leverantörens ledtid.
Genom att automatisera processen för att spåra lagernivåer för fler än 250 000 artiklar, analysera mönster i efterfrågan och beräkna effekterna av ledtider kan Future Electronics tack vare IMS hålla buffertlager som exakt motsvarar efterfrågan och kan därigenom uppnå en konsekvent tillgänglighet till nästa dag för de 100 000 mest efterfrågade artiklarna.
Dan Casey, som är Managing Director (EMEA) för Future Electronics har sagt: Future Electronics har alltid investerat ovanligt stora summor rörelsekapital i lagerhantering för att försäkra oss om att artiklarna är tillgängliga när kunderna behöver dem.
Tack vare vårt nya IMS-system kan vi numera försäkra oss om att de stora lager vi har innefattar de artiklar som våra kunder behöver mest, och att vi har en buffert som klarar av att täcka leverantörernas ledtider året om.

Comments are closed.