Nytt IoT-utvecklingskort från Arrow

Elektronikdistributören Arrow Electronics har, tillsammans med Metodo2 och Cipierre Elettronica i Italien, tagit fram ett utvecklingskort för Internet of Things (IoT) med flera gränssnitt för sensorer och kommunikation. Arrows kort är döpt till SmartEverything och använder Sigfox globala nätverkslösning för att få tillgång till IoT.


SmartEverything är baserad på formfaktorn ”Arduino” och har en Telit Sigfox-modul samt en GPS med inbyggd antenn. Kortet använder också Telits M2M-styrprogram för att möjliggöra snabb och effektiv anslutning av enheter till molnet. Sigfoxanvänder en energisnål UNB-radioteknik (Ultra Narrow Band) för de globalt tillgängliga ISM-banden.

Utvecklingskortet har närhets-, fuktighets-, accelerations- och temperatursensorer från STMicroelectronics. Accelerationsgränser är inställbara i steg om ±2/4/8/16 g. Kortet har ett TDK Bluetooth Low Energy-gränssnitt för korthållskommunikation vilket möjliggör inställning och styrning från en ”smartphone” och en NXP NFC-tagg med seriellt I2C-gränssnitt för autentisering. SmartEverything har också en USB-värdstyrningskrets som är baserad på Atmel ARM Cortex-M0+ och som hanterar all trafik mellan periferienheter. Atmel-baserad kryptoautentisering möjliggör användning av full SHA-256 hash-säkerhetsalgoritm med MAC (message authentication code). Slutligen finns också på utvecklingskortet en Dynaflex 868MHz antenn och en effektstyrningskrets från Linear Technology.

Arrows kort har utvecklats tillsammans med utvalda komponentleverantörer och specialistkonstruktörer hos Metodo2 och Cipierre Elettronica i Italien. Utvecklingskortet kommer att finnas tillgänglig i början av Q2/2015, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.