Nystartat ingenjörsbolag i Trollhättan

Det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform har tillsammans med Innovatum och personer från Saab Automobiles tidigare ledning beslutat att starta ett gemensamägt ingenjörsbolag – LeanNova Engineering – som ska sälja och leverera kompletta utvecklingsuppdrag mot fordonsindustrin.

Fouriertransform och Combitech AB har samtidigt tecknat en avsiktsförklaring som gör det möjligt att på sikt integrera sina initiativ i Trollhättan till ett gemensamägt ingenjörsbolag.

Efterfrågan på ingenjörstjänster, både i Sverige och internationellt, med möjlighet att åta sig stora och komplexa uppdrag eller komplett fordonsutveckling bedöms som hög, och det nystartade bolage, som baseraa på erfarenhet och kompetens från Saab Automobile, bedöms kunna få en unik position på världsmarknaden.

Fouriertransform och Combitech AB har samtidigt ingått en avsiktsförklaring som möjliggör att bygga ett gemensamägt ingenjörsbolag med kapacitet att leverera kompletta ingenjörsuppdrag inom fordonsindustri, flygindustri och övrig industri. Combitech initierade i slutet av december 2011 en etablering av ett utvecklingscenter i Trollhättan. Combitech kommer genom utvecklingscentret att delta i de projekt som säljs in mot fordonsindustrin redan från start.

Ledande personer från fordonsindustrin har rekryterats till styrelsen för det nybildade bolaget. Bland annat kommer Volvo Personvagnars tidigare utvecklingschef Magnus Jonsson och Hasse Johansson tidigare utvecklingschef på Scania att ingå i styrelsen.

– Jag ser med stor tillfredställelse på att vi gemensamt, baserat på Saab Automobiles teknikkunnande, kan säkerställa att utvecklingen av kvalificerad teknik och fordonskompetens kan fortsätta i Sverige och i regionen. Det nya bolaget ger en unik möjlighet att erbjuda konkurrenskraftigt utvecklingsarbete på den internationella fordonsmarknaden. En sammanhållen ingenjörsorganisation ökar dessutom attraktiviteten i materiella tillgångar i Saab Automobiles konkursbo då framtida köpare kan erbjudas tillgång till nödvändig ingenjörskompetens för att utveckla dessa vidare, säger Per Nordberg, vd för Fouriertransform.

– Vi har under en längre tid diskuterat med Fouriertransform hur vi gemensamt kan bevara den unika kompetensen samlad i vår region på bästa sätt. Innovatum har redan i uppdrag att stötta nybildandet av företag via vår inkubatorverksamhet. Med tanke på den pågående strukturomvandlingen har vi fått en utökad roll. Därför är vi mycket glada och stolta över att detta nya bolag bildas, säger Tore Helmersson, vd för Innovatum AB.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Fouriertransform och Innovatum utforska möjligheterna för fortsatt arbete med att dra nytta av all den ingenjörskompetens som finns i Trollhättan inom fordonsområdet, säger Marie Bredberg, vd för Combitech AB. Vårt utvecklingscenter kompletterar detta initiativ på ett utmärkt sätt.

Comments are closed.