Nya styrkretsar med halverad effektförbrukning

Texas Instruments (TI) lanserar nu en ny serie mikrostyrkretsar inom en ny plattform döpt till Wolverine, som halverar effektförbrukningen jämfört med andra jämförbara styrkretsar på marknaden.

 

Den nya serien styrkretsar, som döpts till MSP430FR58xx och som ingår i plattformen Wolverine uppges mer än halvera effektförbrukningen, konsumerar mindre än 100 µA/MHz i aktivt läge och 360 nA i väntläge med realtidsklocka.

Styrkretsarna produceras i TI:s 130 nm-process med en ULL (ultra low leakage)-teknik som uppges minska läckaget med en faktor 10. Den förbättrade 130 nm processtekniken, en lågeffekts MSP430-arkitektur, och fler än 30 effektoptimerade analoga och digitala komponenter uppges tillsammans vara några av orsakerna till den dramatiskt minskade effektförbrukningen.

Styrkretsarna har en ”wake-up”-tid på 6,5 µs och interna kretsar för power management och en 12-bitars A/D-omvandlare på 75 µA. Till styrkretsarna finns TI:s MSP430Ware mjukvarupaket likväl som mjukvaruverktyg för lågeffekts kodoptimering.

MSP430FR58xx-serien förväntas finnas tillgängliga som provexemplar i juni i år.

Comments are closed.