Nya områden på årets Electronica

En hel del nya satsningar kommer att ske på årets Electronica, den 9e till 12e november, i München. Framför allt tänker arrangörerna lägga fokus på tillväxtmarknader där energieffektivitet är en tung post.

Bilelektroniken är naturligtvis en mycket viktig del av den tyska elektronikmarknaden. En aktuell utvecklingsriktning är effektelektronik för fordonselektronik:
– Ämnet kommer att vara ett av de viktigare i konferensprogrammet, upplyser Nicole Schmitt, projektledare.
I anslutning till elbilar och intelligenta nät för fordon talar man om "e-mobility".
Displayer och kopplingen till e-signage är en annan trend. Det handlar om digitala signaturer för att aktivera exempelvis reklam på displayer på en flygplats.
Inbyggda system och programvara för dessa kommer givetvis att utgöra ett stort inslag på Electronica 2010. På områden som medicinsk elektronik, MEMS, fotoelektroniska komponenter (som solceller) och olika av förnybar energi väntas många nyheter presenteras.
Föregående Electronicamässa, år 2008, samlade 72 970 personer. Den recession vi har passerat har slagit hårt mot elektronikindustrin och enligt mässledningens förväntningar kommer man troligen som bäst att komma upp i denna siffra, men man tillägger att det kan komma att bli mer, beroende på hur den allmänna marknaden utvecklas.
Under 2008 års Electronica visade sig 51 procent av besökarna arbeta med elektronikutveckling: 35 procent av hårdvara och 16 procent av programvara.
52 procent hade en arbetsledande person och 20 procent tillhörde företagens ledningsgrupp, 14 procent var försäljnings- eller företagsledare och 14 procent arbetade med inköp eller företagsaffärer. De som arbetade med tillverkning eller produktion stod för 10 procent av besökarna.
Av de intervjuade mässbesökarna angav 48 procent att de sökte information om nya produkter medan 41 procent ville få en generell marknadsorientering.
46 procent av besökarna sade sig vara intresserade av halvledare, 34 procent av displayer och 33 procent av test- och mätutrustning. Av besökarna intresserade sig 32 procent för passiva komponenter, 29 procent för sensorteknik och 28 procent för embedded. 27 procent av besökarna angav att de var intresserade av kraftaggregat och lika stor procentsiffra gällde för mönsterkort och andra bärare samt legotillverkning (EMS).
Till årets Electronica kommer åtta utställare från Sverige, tio företag från Danmark, åtta företag från Finland och fem från Norge. Siffrorna är per den 26 maj, så fler kan ha kommit till.

 

Comments are closed.