Nya namn till Interactive Institutes styrelse

Vid Interactive Institute Swedish ICT AB:s årstämma den 15 april har det beslutats att Darja Isaksson, Sofi W. Elfving, och Anders Ösund utses till ordinarie ledamöter i styrelsen. Madeleine Caesar och Hans Malmqvist lämnade samtidigt styrelsen.


Anders Ösund, Darja Isaksson, Sofi W. Elfving

Darja Isaksson är ingenjören som grundade den digitala innovationsbyrån Ziggy Creative Colony samt inUse och är välkänd som en framstående talare inom digital transformation, beteenden och förändringsarbete i samhället. Hon har även en plats i statsminister Stefan Löfvens innovationsråd som syftar till att diskutera metoder för att Sverige ska stärka sig inom forskningsområdet på en global arena.
– Våra upplevelser i mötet med teknik har aldrig varit viktigare än nu. Det är i den faktiska upplevelsen som både intryck och nytta skapas i mötet mellan människa och teknologi, och idag sker dessa möten överallt, hela tiden. Våra upplevelser förändrar våra förväntningar och uppfattning om exempelvis integritet, tillit och samhälle. Som strateg är designmetoder centrala verktyg för mig. Jag vet att värdet av ökad förståelse av både designmetodik och olika former av interaktion också är ökad förståelse för hur vi nu formar vårt samhälle och vår framtid. Därför är jag både hedrad och tacksam över möjligheten att få bidra till Interactive Institutes styrelsearbete säger Darja Isaksson.
Sofi W. Elfving är chef över forskningsområdet tjänstesystem på Ericsson AB. Hon ansvarar för att leda forskning inom affärsmodellsförändring, tjänsteutveckling och digitalisering inom tjänstesystem och IoT. Hon har en doktorexamen i ämnet “Innovation och design” med ett särskilt fokus på effektivisering av kollaborativ produktutveckling i tillverkningsindustrin.
Anders Ösund arbetar vid moderbolaget RISE Research Institutes of Sweden som affärsutvecklingschef. Anders Ösund har som mål att utveckla RISE-gruppens erbjudanden. Han har tidigare arbetat som investerare där han bland annat har varit med att utveckla Tobii AB och Memira AB.
– Våra tre nya styrelsemedlemmar tillför oerhört spännande kompetens inom design, digitalisering, entreprenörskap och kommersialisering, säger Staffan Truvé, styrelseordförande i Interactive Institute. De kommer kunna bidra till utvecklingen av Interactive Institute och den roll institutet kommer att kunna ta inom det nya RISE Research Institutes of Sweden.
Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 55 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.

Comments are closed.