Nya MDO3000 är sex instrument i ett

Tektronix MDO3000-serien kan beskrivas som sex instrument i ett: Oscilloskop, spektrumanalysator, logikanalysator, protokollanalysator, arbitreringsgenerator och digitalvoltmeter. En annan nyhet är MDO4000B, som ersätter MSO4000B, men som medger spektrumanalys.

MDO3000-serien har 2 eller 4 kanaler och kan fås med en bandbredd upp till 100 MHz – 1 GHz. Som option kan väljas 16 digitala kanaler och en RF-kanal med upp till 9 kHz mätbandbredd på frekvenser upp till 3 GHz.
För att kunna se sällan förekommande förlopp tillämpar Tektronix sin teknik för ”digital fosfor”, nu i en nyutvecklad version som kallas FastAcq och som innebär 280 000 vågformer per sekund.

Oscilloskopet har 125 olika triggmöjligheter, vilka kan utökas med analys av nio protokoll: I2C, SPI, RS-232, USB 2.0, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553 och audio.
Som tillval finns en vågformsgenerator för godtyckliga vågformer (”arbitrary”). En inbyggd 4 siffors digitalvoltmeter mäter AC rms, DC eller AC + DC rms och frekvensen indikeras med 5 siffror. DVM-funktionen är fri att använda sedan instrumentet registrerats.
MDO3000 kostar från 3350 dollar och då ingår 1 GHz passiva probar med bara 3,9 pF ingångskapacitans.


En annan nyhet är MDO4000B-serien, som ligger i samma prisklass som ”mixed signal”-oscilloskopen i MSO4000B-serien, men nu med spektrumanalysfunktion.
Tektronix nya MDO4000B gör det möjligt att synkront fånga in analoga, digitala och radiofrekvenssignaler. Instrumentet är därför inte bara ett oscilloskop utan ett tidskorrelerat system för att avlusa händelser under lång tid.
Det nya instrumentet passar väl för dagens konstruktioner, som förutom digital- och analogteknik även bygger på RF-kommunikation. Radiosignalering och störningar kan med det lätt tidskorreleras till andra analoga eller digitala händelser.
Tektronix har valt samma prissättning för MDO4000B-3, med 3 GHz spektrumanalysator, som för MSO4000B-oscilloskop med samma analoga bandbredd. Undantag gäller för MDO4000B-6-serien, med 6 GHz bandbredd, som har prissänkts 15 procent jämfört med MSO400B-6.
Den analoga oscilloskopbandbredden sträcker sig idag från 100 MHz till 1 GHz, med 2,5 eller 5 GHz samplingshastighet och 20 M punkters inspelning.

 

Comments are closed.