Nya lokaler och satsning för Swerea KIMAB

Initiativet möjliggör en offensiv satsning på materialforskning i Stockholmsområdet.

Swerea KIMAB, ett ledande europeiskt forskningsinstitut inom metall och korrosionsforskning, flyttar sin verksamhet till Akademiska Hus lokaler i Kista. Beslutet motiveras av att verksamheten har vuxit snabbt de senaste åren och att institutet är i behov av utökade ytor för laboratorier och forskare.

Swerea KIMAB är Sveriges äldsta industriforskningsinstitut. Flytten till fastigheten Electrum 3 i Kista innebär att institutet nu får tillgång till nästan dubbelt så stora lokaler och kan samla all sin verksamhet under ett tak och med moderna och rationella laboratorier.

De nya lokalerna är ett led i institutets expansionsplan och anses innebära en offensiv satsning på materialforskning i Stockholm. Vikten av fortsatt nära samarbete mellan Swerea KIMAB och Kungliga tekniska högskolan (KTH) har gjort att man valt en lokalisering i direkt anslutning till KTH:s campus i Kista.

– Industriforskningsinstituten har en viktig roll när det gäller att utgöra en länk mellan akademi och industri. Den beslutade satsningen innebär att vi kommer att kunna erbjuda ett utökat erbjudande i framtiden mot våra cirka 200 medlemsföretag och alla övriga finansiärer och kunder, säger Staffan Söderberg, vd för Swerea KIMAB.

– Vi ser stora möjligheter till utökat samarbete med Swerea KIMAB och Swerea-koncernen i framtiden, säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH. Som bevis för detta kan nämnas att en avsiktsförklaring för utökat samarbete mellan KTH och Swerea nyligen undertecknats.

Inför inflyttningen investerar fastighetsbolaget Akademiska Hus 95 miljoner kronor i en totalrenovering av Electrum 3. Lokalerna ska bland annat utrustas med avancerade laboratoriemiljöer som ska främja Swerea KIMAB:s experimentella verksamhet.

– Att Swerea KIMAB väljer att flytta till Akademiska Hus lokaler i Kista, gör att vi ytterligare kan stärka och utveckla Kistaområdets forsknings- och kunskapsmiljöer för framtiden, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

Totalt omfattar projektet cirka 10 000 kvadratmeter. Enligt tidsplanen startar ombyggnaden hösten 2010. Inflyttning förväntas ske i januari 2012, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.