Nya krav för TCO-märkning

I nya generationens krav i TCO Certified ska energiförbrukning, andel återvunnen plast och produktens totalvikt anges. Dessa nyckeltal skall enligt TCO Development underlätta mätbarhet för organisationer som arbetar med Hållbar IT och i ett kontinuerligt förbättrat hållbarhetsarbete.

Nyckeltalen anges på certifikatet.
Bild: TCO Development

Den nya generationen TCO Certified lanserades redan i november 2015 och består bland annat av ett nytt krav som innebär att IT-produkters energiförbrukning i ”On mode”, ”Sleep mode” och ”Off mode” ska testas av en oberoende tredje part och deklareras direkt på certifikatet. Detta ska ge tillförlitliga underlag som kan användas i organisationers mål för att reducera sin energiförbrukning. Andel återvunnen plast i produkten samt produktens totalvikt ska också deklareras på certifikatet. Dessa nyckeltal kan användas för att beräkna, och i förlängningen reducera, den egna organisationens miljöpåverkan.

– Vi vill förse inköpare av IT med nyckeltal som bidrar till deras arbete med Hållbar IT, säger Niclas Rydell, chef för TCO Certified på TCO Development i ett pressmeddelande.

Comments are closed.