Ny utlysning för SiC-bidrag

Nu är det dags att söka bidrag från Vinnova och Energimyndigheten inom utlysningen ”Industridrivna projekt och SiC Power Center”. De båda myndigheterna har fördelat pengar för kiselkarbid sedan 2011 och det här blir den sista utlysningen i den här omgången.

Vinnova och Energimyndigheten inbjuder nu företag i Sverige att skicka in ansökningar inom utlysningen ”Industridrivna projekt och SiC Power Center” och sista ansökningsdagen är satt till den 29 april. Budgeten för hela utlysningen över åren 2011-2015 har varit 21 miljoner kronor, varav 9 miljoner från Energimyndigheten och 12 miljoner kronor från Vinnova. I den här sista omgången ska 1 363 000 kronor fördelas.

Utlysningens mål är enligt Vinnova att bidra till att företag i Sverige utvecklar systemlösningar för SiC och utvärdera potentialen av SiC-teknologi för energibesparing för olika industriella applikationer. Projekt beviljade inom utlysningen förväntas också resultera i en start av utveckling av nya produkter med SiC-elektronik hos de deltagande företagen.

De företag som vill söka bidrag inom ramen för utlysningen ska ta kontakt med Acreo och efter samråd med Acreo utarbeta ansökan. Vidare ska projekten genomföras i samverkan med företag och forskningsutförare. De senare kan till exempel bestå av de deltagande instituts- och universitetsparterna vid SiC Power Center som startades 2012 och som representeras av Acreo, Swerea Kimab, och KTH.

Utlysningen berör företag i Sverige inom:

  • Systemföretag – transport, telekom, energi och industriell produktion
  • Effektelektronik – underleverantörer till systemföretagen
  • Komponenter och material – begynnande SiC-baserad industriell verksamhet som vuxit fram från 20 års forskning.

Mer om utlysningen finns att läsa på den här länken.

Comments are closed.