Ny tillförordnad vd för Fiber Optic Valley

Anders Larsson blir tillförordnad vd för Fiber Optic Valley AB. Anders Larsson driver företaget Calaha och är mest känd som ansvarig för Sundsvall 42. Han har varit ordförande i Fiber Optic Valleys valberedning de senaste åren och är redan engagerad i strategifrågor för verksamheten.

 

Idag den 12 mars tillträder Anders Larsson posten som tillförordnad vd efter Magnus Burvall. Han axlar sin nya roll i ett läge då Fiber Optic Valley håller på med att ta fram en ny strategi för organisationen.

– Jag vill inte föregripa resultaten från den pågående strategiprocessen och det finns fantastiskt mycket bra att bygga vidare på från tidigare år. Fiber Optic Valley är ett för hela landet unikt initiativ med en tydlig nisch. Det jag ändå ser som ett viktigt område för den fortsatta utvecklingen är en tydlig prioritering av medlemmarnas deltagande, behov och nytta säger Anders Larsson.

Strategin kommer att förankras vid ett flertal rundabordssamtal i Hudiksvall, Sundsvall och Gävle där näringslivsrepresentanter och politiker kommer att finnas med. Först ut blir Hudiksvall den 3 april.

– Vi måste arbeta med ett starkare resultatfokus och för ett effektivare samspel med andra aktörer för en verkligt produktiv och tillväxtdrivande arbetsfördelning, fortsätter Anders. Fiber Optic Valley handlar i grunden om att skapa tillväxt.

I sin bakgrund har Anders Larsson en journalistexamen och en doktorsexamen. Han har startat och drivit ett antal olika företag. Under de senaste 10-15 åren har han initierat och lett många insatser inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling samt regional tillväxt. Han är operativt ansvarig för Sundsvall 42 och ordförande i föreningen Mid Nordic Business Arena.

– Anders är rätt person för att leda verksamheten i den mobiliseringsfas vi befinner oss i kommenterar Håkan Bjur, styrelseordförande i Fiber Optic Valley AB.

En ordinarie vd kommer att tillsättas efter sommaren, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.