Ny svensk IGBT utan latch up

På Swedish Microwave Days, på Chalmers i Göteborg, presenterade forskaren Lars Vestling vid Uppsala universitet hur man har lyckats  åstadkomma lateralt uppbyggda IGBTer genom att utnyttja SOI – kisel på isolator. En stor fördel är att man med detta byggsätt kan åstadkomma en komponent som är helt fri från ”latch up”. Komponenten står inför ett kommersiellt genombrott i företaget Comheat Microwave AB. De första komponenter finns redan framme och till sommaren startar produktionen hos en europeisk kiselsmedja.


Lars Vestling forskar om IGBT på SOI vid Uppsala universitet
Läs mer..

Ladda ner konsultöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.