Ny superdator för forskning om hållbar energi

Med beräkningskraft från en ny superdator i Linköping ska fem svenska forskargrupper ta fram nya material för hållbar energi. Satsningen inleds med en konferens under två dagar och invigning sker nu på onsdagen den 16 februari.

Datorklustret som nu installerats på Nationellt superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet har handlats med ett bidrag på 14 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Maskinen kliver in på plats 386 bland världens snabbaste och är försedd med ett extra stort minne, motsvarande bortåt 5 000 vanliga laptop-datorer.

– Med den datorkraften kan vi få fram detaljinformation på molekylnivå som ger oss möjlighet att designa material på ett helt nytt sätt, säger Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet.

Nätverket leds av fem framträdande forskare i teoretisk fysik och kemi vid LiU, KTH och Uppsala universitet: Igor Abrikosov, Sven Stafström, Kersti Hermansson, Börje Johansson och Olle Eriksson, uppbackade av föreståndaren för NSC Bengt Persson. Sammanlagt deltar ett 90-tal forskare med stora erfarenheter av forskning på energimaterial, där materialens egenskaper simuleras i modeller som kräver en enorm datakraft.

Målet är att ta fram material för miljövänlig produktion och lagring av energi, energibesparing, förvaring av kärnavfall och minskning av giftiga utsläpp. Tillgång till sådana material kommer att vara avgörande för en långsiktigt hållbar energianvändning.

Superdatorn som ska hjälpa forskarna att uppnå målen är ett Linuxkluster levererat av HP och består av 516 beräkningsnoder med åtta kärnor i varje. Det ger en total prestanda på 37,3 teraflop (1 teraflop innebär en biljon flyttalsoperationer per sekund).

Comments are closed.