Ny styrelseordförande för Infineon

Nominerings kommittén inom styrelsen för Infineon Technologies har föreslagit professor dr Klaus Wuchener till styrelseordförande.

Max Dietrich Kley, som för närvarande leder styrelsearbetet, har förklarat att han vill avsluta sitt åtagande med utgången av innevarande budgetår, den 11 februari 2010.
Wuchener har varit medlem i styrelsen sedan 1999 med ansvar för kommittén för strategier och teknik.
Han räknas som en framstående expert inom halvledarindustrin och är en erkänd auktoritet i ämnet viktiga, framtida marknader i Asien.
För några dagar sedan valdes Wuchener att leda verksamheten inom Association for International Electrotechnical Commission Electrical, Electronic & Information (IEC).
IEC ansvarar för den internationella standardiseringen inom områdena elektroteknik, elektronik och informationsteknik.

 

Comments are closed.