Ny standard för ljudkvalitet

Ibland är det svårt att höra vad som sägs. En ny utgåva av standarden SS-EN 60268-16 ger verktyg för förbättring.

Med hjälp av standarden SS-EN 60268-16 kan man bedöma kvalitén på det överförda ljudet, speciellt med avseende på hur det går att uppfatta tal. Den beskriver en metod som utnyttjar talöverföringsindex (Speech Transmission Index, STI) som ett mått för att förutsäga uppfattbarheten hos tal som överförs från talare till lyssnare.

Metoden har funnits sedan sjuttiotalet och har successivt utvecklats och förfinats. Den nya utgåvan av standarden ger en tydligare och mera entydig beskrivning av metoden och inför en funktion för att beskriva publikens skärmande inverkan. Dessutom införs korrektioner för lyssnare med annat modersmål och för lyssnare med vissa typer av hörselnedsättning.

STI kan användas för mätning av den potentiella uppfattbarheten för olika typer av ljudsystem och akustiska miljöer, t ex för rum och samlingssalar, för högtalaranläggningar för utrop på stationer och liknande eller för kommunikationsradiosystem. Utifrån dessa mätningar ges en metod för att förutsäga uppfattbarheten. Standarden kan också användas för certifiering av system för talat utrymningslarm.

Standarden vänder sig bl a till dem som projekterar och installerar ljudanläggningar av olika slag och till ljudtekniker och forskare inom området.

Mer information kring månadens standard finner du på SEK svensk Elstandards hemsida elstandard.se.

Den nya utgåvan av SS-EN 60268-16, Ljudanläggningar – Del 16: Objektiv bedömning av taluppfattbarhet med hjälp av talöverföringsindex ingår bland de av SEK Svensk Elstandard fastställda standarderna i april.

Comments are closed.