Ny signalkvalitetsanalysator på ECOC 2017 i Göteborg

På ECOC 2017 (18-20 september i Göteborg) kommer Anritsu att demonstrera sin nya MP1900A Signal Quality Analyser-R.
ANR140

Med hög precision mäter instrumentet BERT (Bit Error Rate Tester) i det fysiska lagret för höghastighetsgränssnitt. Mätningarna kan exempelvis genomföras i kommunikationsutrustning, på nästa generation höghastighetselektronik och –optik, där teknik för M2M och IoT ingår, samt på optiska transceivrar i high-end-servrar.

Den nya analysatorserien MP1900A Signal Quality Analyser-R är en vidareutveckling av MP1800A-serien. Utvärdering av BERT kan ske i tidig konstruktionsfas av allt från nästa generation gränssnitt för 200GbE/400GbE-nätverk till PCI Express och buss-gränssnitt.

MP1900A SQA-R plattformen visas upp hos Anritsu i monter nr 304.

  • En första demonstration visar MP1900As flerkanaliga testmöjligheter och flexibla konfigurering genom simultan generering av 26,5 GBaud och 53 GBaud PAM4-signaler av hög kvalitet med extremt lågt jitter och hög linjäritet, för signalintegritets- och kompatibilitetstestning enligt de senaste standarderna för 200 G och 400 G Ethernet-överföring.
  • En andra demonstration, tillsammans med Teledyne-LeCroy, kommer att belysa MP1900A SQA-R-plattformens täckning av samtliga testfaser som krävs för PCIe Gen3 och Gen 4, från full auto-kalibrering med stressad signal till test av Rx/Tx-utrustning, verifiering av Link Training och automatisk validering av jittertolerans. Kalibreringen med stressad signal utförs på ett Teladyne-LeCroy LabMaster-oscilloskop där hela testsystemet styrs av ett enda mjukvaruverktyg.

Comments are closed.