Ny RoHS2-tjänst från Orbit One

En ny tjänst för produktägare inom elektrisk och elektronisk utrustning lanseras nu av kontraktstillverkaren Orbit One, nämligen dokumentation som uppfyller kraven i RoHS2.

De nya RoHS2-direktiven ställer betydligt högre krav på teknisk dokumentation. Ansvaret för att denna dokumentation ligger helt på produktägarna. För att underlätta för dem har Orbit One utvecklat en tjänstsom säkerställer och dokumenterar produkter ur ett RoHS2-direktiv.
– Flera kunder har efterlyst denna tjänst. Det är en stundtals komplicerad process som kräver stor kunskap om hela produktionskedjan och dess ingående komponenter. Med vår nya tjänst underlättar vi detta arbete för våra kunder och kan leverera en komplett teknisk dokumentation som visar att alla krav i RoHS2 är uppfyllda. Det är dock viktigt att förstå att det slutliga ansvaret ändå alltid ligger på produktägaren, säger Orbit Ones marknadschef Per Jennel.
– Vårt erbjudande består i datainsamling och analys av komponenter som ingår i kundens BOM-lista. Utvärderingen bygger på Orbit Ones stora erfarenhet och våra leverantörers trovärdighet. Datainsamlingen mynnar slutligen i en rapport som kan användas till att söka CE-märkning för produkten i fråga, fortsätter Per Jennel.
– Utöver denna tjänst arbetar Orbit One ständigt med att säkerställa RoHS2-kompabilitet för våra kunders produkter. Vi ställer alltid skriftliga krav på våra underleverantörer att produkterna skall vara RoHS2-kompatibla och i våra beställningar framgår dessa krav tydligt, avslutar Per Jennel.

 

Comments are closed.