Ny plattform för ITS-anläggingar på väg

Trafikverket kommer att införa en ny plattform för intelligenta transportsystem (ITS). Det för att förenkla och effektivisera förvaltningen av mindre ITS-anläggningar och myndigheten har givit Infracontrol AB i uppdrag att utveckla den nya plattformen, som döpts till TUS2.

Trafikverket äger och förvaltar ett stort antal. ITS-utrustningar som ingår i anläggningar såsom tunnlar och trafikstyrningssystem. För att förenkla och effektivisera förvaltningen av de mindre, fristående ITS-anläggningarna, till exempel variabla hastighetsskyltar, kövarningssystem eller mindre trafikomledningssystem inför Trafikverket nu en ny nationell plattform för styrning, övervakning och datainsamling och myndigheten har givit Infracontrol AB uppdraget att utveckla den nya plattformen, enligt ett pressmeddelande från företaget.

– Man har idag ett antal olika delsystem för att styra, övervaka och samla in data från alla dessa mindre trafikutrustningar. Nu får man ett enhetligt system för hela landet, vilket kommer att underlätta både det dagliga arbetet och anslutningen av nya utrustningar. Den nya plattformen är till stor del baserad på Trafikverkets befintliga delsystem för att man ska kunna återanvända så mycket som möjligt av nuvarande applikationer och lösningar, säger Johanna Einarsson, projektledare på Infracontrol.

Den nya plattformen kallas TUS2. TUS står för Trafikutrustningssystem och tvåan kommer av att det finns ett tidigare liknande system. Ninni Erixal på Infracontrol som var med vid framtagningen av det gamla systemet 2006 berättar om skillnaden:

– Det gamla systemet har enbart använts för trafikutrustningar i Stockholm, medan det nya systemet kommer att vara nationellt. Målet är alltså att alla mindre trafikutrustningar som inte ingår i större trafikanläggningar och som är anslutna till andra system, som till exempel i tunnlar, trafikstyrningssystem på motorvägar eller trafiksignalanläggningar, ska anslutas till TUS2.

Plattformen kommer att installeras i Stockholm och i Göteborg, där man först kommer att sätta den i drift och där ansluta trafikutrustningarna i västra och södra Sverige. Johanna Einarsson ger några exempel på vilka system det handlar om:

– Det är bland annat systemet för variabla hastigheter på Ölandsbron och på E6 i Halland, trafikomledningssystemen på Svinesundsbron och Uddevallabron, några kövarningssystem i Göteborg och ett större antal system för variabla hastigheter vid landsvägskorsningar.

Infracontrol startades 1993 som en oberoende systemintegratör, specialiserad inom IT för infrastruktur. Bolagets kunder är främst offentliga beställare inom stat och kommun. Företaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och sysselsätter 25 personer samt har kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo.

Comments are closed.