Ny mötesplats på KTH för visualisering

En ny mötesplats för visualisering, VIC Sthlm, har skapats i Stockholmsregionen. Bakom mötesplatsen står ett konsortium med KTH som koordinator samt CTMH Flemingsberg, Stiftelsen Electrum, Tekniska museet och Centrum för Opera och Teknik. Ett 20-tal företag och institutioner har anmält intresse att medverka i mötesplatsen.

– Det här skapar förutsättningar för att samordna och utveckla nätverk och verksamheter till en samlande mötesplats för Stockholmregionens många användare och utvecklare inom industri, offentlig sektor, forskning och utbildning, säger professor Yngve Sundblad, skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH.
VIC Sthlm (Visualisation-Interaction-Collaboration) är den tredje mötesplatsen i Sverige för visualisering i KK-stiftelsens, Stiftelsen för Strategisk Forsknings, VINNOVA:s, Vårdalstiftelsens och Invest in Sweden Agencys satsning på programmet Visualisering. Sedan tidigare finns mötesplatserna Center of Visualization Göteborg och Csite i Norrköping/Linköping.
Visualisering handlar om att hantera datasamhällets enorma mängder information. På ett enda år produceras lika mycket information som under hela den övriga tid människan funnits på jorden. Genom att bearbeta informationen visuellt, audiellt och taktilt kan vi lättare överblicka informationsmängderna – och därmed se nya samband.
– Mötesplatserna i programmet Visualisering är centrala. Här sker kunskapsöverföringen mellan akademi och näringsliv, här skapas kontaktytor, här utbildas nyckelpersoner i näringslivet samtidigt som akademin får impulser tillbaka, säger Stina Algotson, programansvarig.
KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, VINNOVA, Vårdalstiftelsen och Invest in Sweden Agency driver tillsammans programmet Visualisering. Programmet består av tre delar: mötesplatser, visionskonferenser och demonstratorprojekt för forskning och utveckling av visualiseringsbaserade tillämpningar. Programstödet omfattar totalt 85 miljoner kronor under en femårsperiod.

Comments are closed.