Linköpingsforskare leder 100-miljonersprojekt

LiU-professorn Peter Fritzson blir vetenskaplig ledare för ett europeiskt forskningsprojekt kring modellbaserad produktutveckling med en budget på drygt 100 miljoner kronor under tre år.

– Syftet är att utveckla metoder för modellbaserad produktutveckling. Det finns ett snabbt växande intresse för detta inom industrin på grund av potentialen för högre kvalitet och kortare utvecklingstider, berättar Peter Fritzson, professor på Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet.
Det handlar om att bygga modeller av hela produkter i datorn. Genom att testa prototypen kan olika barnsjukdomar elimineras innan den riktiga produkten tillverkas.
I projektet medverkar 25 olika partners från industri och forskningsinstitutioner i Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Projektet har beviljats av det europeiska IT-forskningsprogrammet ITEA 2. Projektet beräknas starta i maj-juni med Sune Horkeby, Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång, som övergripande industriell koordinator och Peter Fritzson som vetenskaplig ledare.
– En del av arbetet kommer att göras med öppen källkod. Den är alltså gratis och tillgänglig för alla och får stor användbarhet utan restriktioner, berättar Peter Fritzson.
Under denna vecka genomförs flera aktiviteter med koppling till det nya forskningsprojektet. Peter Fritzson är initiativtagare till en organisation för öppen källkod till datorprogram kallad Open Source Modelica Consortium (OSMC) som håller sin första årliga konferens vid Linköpings universitet den 2 februari.
– Vi startade organisationen för att kunna föra ut våra forskningsresultat i modellering och simulering av komplexa system för bredare användning.
Ett syfte är även att få stöd av industrin att långsiktigt underhålla och vidareutveckla programvaran, som kallas OpenModelica. Organisationen har idag 19 partners från industri, universitet och forskningsinstitutet.
Dagarna efter, 3-4 februari, håller LiU:s centrum för forskning i modellbaserad produktutveckling sin tredje årliga workshop. Huvudtalare är Rickard Soley, vd för den världsomspännande IT-organisationen OMG (Object Management Group).
– Det är en stor framgång att han kommer hit. OMG har de flesta större globala IT-företag som medlemmar och ligger bakom flera viktiga industristandarder, säger Peter Fritzson.

Comments are closed.