Ny lösning för säker strömförsörjning

Från Schneider Electric kommer en ny lösning för operationssalar som ökar patientsäkerheten i samband med operationer. Lösningen byggs in i paneler av panelleverantören Addiva Production.

Att ha en tillförlitlig vårdmiljö och säker elförsörjning och infrastruktur är kritiskt och helt avgörande i sjukhus – särskilt i operationssalar. Bara ett kort strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser. Schneider Electric lanserar därför en ny lösning för operationssalar för en säker vårdmiljö och ströminfrastruktur.
– Varje år sker ett antal tillbud på svenska sjukhus på grund av icke tillförlitlig strömförsörjning – tillbud som kan få olyckliga konsekvenser, säger Irina Lindquist, chef för sjukvårdssegmentet på Schneider Electric Sverige. Vår lösning för operationssalar erbjuder konstant övervakning och fördelning av strömförsörjningen på ett säkert sätt, vilket förbättrar salarnas och utrustningens prestanda och säkerhet. För vårdpersonalen innebär det att de uteslutande kan fokusera på patienten i stället för på utrustningen och infrastrukturen.
Våren 2018 lanserade Schneider Electric IoT-plattformen EcoStruxure för vårdsektorn som bland annat strömsäkrar och energieffektiviserar hela sjukhus. I och med lösningen för operationssalar tar Schneider Electrc nästa steg i att integrera ny teknologi i den specifika funktionaliteten som krävs i kritiska vårdmiljöer.
Lösningen för operationssalar säkerställer en robust infrastruktur som ökar patientsäkerheten och optimerar energianvändning i operationssalarna, vilket gör det möjligt för vårdpersonalen att fokusera uteslutande på vården av patienter och inte behöva oroa sig över vårdmiljön och ströminfrastrukturen.

Comments are closed.